صفحه نخست – بیزینس کوچ – علی ربیعی

تحول تجربی ، قطعا جواب میدهد!

هیچگاه در هیچ جای دنیا ، هیچکسی نتوانست است تنها با خواندن چند کتاب ، فرد تاثیر گذاری در زندگی خود و دیگران شود!

اما آمار ها بیان گر این است که تنها افراد با تجربه ای هستند که توانسته اند مسیر زندگی خود و اطرافیانشان را به سمت روشنایی ببرند !

تحول فردی

یک شخصیت قدرتمند ، اولین لازمه ی یک زندگی موفق است !

تحول کاری

خیلی از کسب و کار ها فقط فکر میکنند که موفق هستند ! این در صورتی است که آنها موفقیت واقعی را ندیده اند !

تحول اقتصادی

پول تنها چیزیست که خودش میتواند با خودش کار کند ! به شرطی که برای آن برنامه ریزی درست و دقیق و اصولی انجام شود !