مشخصات شما ثبت شد

حتما اسکرین شات اد تو استوری بعد از ۲۲ ساعت را به دایرکت اینستاگرام ما ارسال نمایید

و حتما در لایو جمعه ساعت 22 حضور داشته باشین

alirabiei.me@