مشاوره کوچینگی چیست ؟

نوعی مشاوره است که برای اولین بار توسط دکتر علی ربیعی ابداع شده است . شما در این مشاوره میتوانید هم یک کوچ با تجربه و کارکشته را در کنار خود داشته باشید هم یک مشاور دلسوز که تا آخرین لحظه موفقیت در کنار شماست … چه در شکست هایتان و چه در پیروزی هایتان به یک مشاور دلسوز نیاز دارید .

کوچ چیست ؟ 

کوچینگ به معنی مربیگری است اما در ایران وقتی ما کلمه مربی را می شنویم ذهن ما به سمت ورزش و مربیگری ورزشی می رود اما در واقع باید بگویم که مربیگری می تواند در جنبه های دیگر با هدف توسعه معنی پیدا بکند از جمله مربیگری در زندگی ، مربیگری در تجارت ، مربیگری شخصی، مربیگری در سلامت، مربیگری در آموزش، مربیگری در ارتباط و … . کوچینگ يك رابطه ی حمايتی و دو طرفه است است كه در آن كوچ(مربي) به مراجع خود كمک ميكند تا با تمركز بر هدف انتخاب شده به نتايج مورد نظر دست پيدا كند. کوچ به افراد كمک می كند در زندگی شخصی به نتايج دلخواه خود برسند و از اين طريق اهداف شخصی محقق شود.

  • فارسی و کامل
  • شماره موبایل ویا تلفن ثابت
  • به صورت example@domain.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.